<ruby id="jvpz5"><var id="jvpz5"><address id="jvpz5"></address></var></ruby>
<th id="jvpz5"></th>
<th id="jvpz5"></th>
<th id="jvpz5"><noframes id="jvpz5"><th id="jvpz5"></th><th id="jvpz5"></th>
<th id="jvpz5"></th>
<th id="jvpz5"></th>
<th id="jvpz5"></th>
<progress id="jvpz5"></progress>
<span id="jvpz5"><noframes id="jvpz5">
<thead id="jvpz5"><noframes id="jvpz5">
<span id="jvpz5"></span>
<span id="jvpz5"><video id="jvpz5"><span id="jvpz5"></span></video></span>
<progress id="jvpz5"><noframes id="jvpz5">

Gi?i thi?u v? c?ng ty SINOMAH-HI International

C?ng ty thi?t b? SINOMAH-HI International (SINOMACH-HI International) ???c thành l?p vào tháng 5 n?m 2018, là m?t c?ng ty con thu?c T?p ?oàn c?ng nghi?p n?ng SINOMACH (SINOMACH-HI).???c thành l?p d?a trên s? tích l?y và k?t h?p c?a các chi nhánh kinh doanh qu?c t? c?a SINOMACH-HI và Changlin, c?ng ty chúng t?i có hai c? s? chính ? B?c Kinh và Th??ng Chau. C?ng vi?c kinh doanh c?a c?ng ty là th??ng m?i và các d?ch v? máy móc k? thu?t, s?n ph?m c?a ngành c?ng nghi?p n?ng. Chúng t?i có b?n c? s? s?n xu?t quy m? l?n ? Thiên Tan, Th??ng Chau, L?c D??ng và L? Chau. V?n phòng c?ng ty ??t t?i Th??ng Chau trong khi tr? s? qu?n ly ??t t?i B?c Kinh, v?i s? v?n kinh doanh ?i?u l? là 100 nghìn NDT .

??a ch?: No.898 West Huang He Road, Changzhou city, Jiangsu Province, China
?i?n tho?i:+86-519-86781388
+86-519-86781288 ?.T Di ??ng: +86-13811461293
E-mail: sales2@changlin.com.cn
校花上课时和我互相自慰 少妇夜夜春夜夜爽试看视频 听话自己弄自己 末成年AV女在线观看BT下载 男朋友喜欢两边奶一起吃
<ruby id="jvpz5"><var id="jvpz5"><address id="jvpz5"></address></var></ruby>
<th id="jvpz5"></th>
<th id="jvpz5"></th>
<th id="jvpz5"><noframes id="jvpz5"><th id="jvpz5"></th><th id="jvpz5"></th>
<th id="jvpz5"></th>
<th id="jvpz5"></th>
<th id="jvpz5"></th>
<progress id="jvpz5"></progress>
<span id="jvpz5"><noframes id="jvpz5">
<thead id="jvpz5"><noframes id="jvpz5">
<span id="jvpz5"></span>
<span id="jvpz5"><video id="jvpz5"><span id="jvpz5"></span></video></span>
<progress id="jvpz5"><noframes id="jvpz5">
<蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>